Loading…

学校生活

 

午後からは、広大な陸上競技場に全校生徒が集まり、クラス対抗で大縄跳びやリレーを行いました。